MUSAÖZÜ KÖYÜ
  NART MİTOLOJİSİ
 

Nart Efsaneleri ve Efsane Kahramanları

     "Nart Destanları, Kuzey Kafkasya'nın otokton halklarından oluşan Çerkeslerin binlerce yıldan bu yana ürettikleri Ulusan Destanlar bütününün adıdır." Çerkes Mitolojisi'nin bütününü kapsayan Nart Destanları, İsadan önceki çağlardan bu güne, Kuzey Kafkasya halklarının dilinde, müziğinde, sanatında yer etmiştir. Başlangıcını tarih çağları içerisinde tam olarak saptamak çok zordur, ancak doğanın çözülemeyen sırlarının dile getirilmesi olan mytkos'un, insan dilinin ve sözcüklerin ortaya çıkması ile başladığı dikkate alınırsa Nart Destanları'nın başlangıcı hakkında fikir sahibi olunacağı kanısındayız.

 

Nart Kahramanları

   
     
 
madde işareti

Nart Nesren Jake

madde işareti

Nart Sosrıkua 

 
madde işareti

Nart Peterez

madde işareti

Seteney Guaşe

 
madde işareti

Abritskil

madde işareti

Nart Badinokue

 
  Bu siteyi 23875 ziyaretçi (46909 klik) ziyaret etti. Musaözü.tr.gg