MUSAÖZÜ KÖYÜ
  ATASÖZLERİ
 
 • Aklı olmayan fakirdir.
 • Akıllı kişiyi sırtında taşısan dahi yük gelmez.
 • Akıl malın en kıymetlisidir.
 • Ağızdan çıkan söz namludan çıkan kurşun gibidir.
 • Atın başı geçtikten sonra kuyruğundan yakalamağa kalkma.
 • Atı kaybolanın kulağından at sesi gitmez.
 • Açlık korkağıda yiğit yapar.
 • Aslanı terbiye ederler, kaplanı uslandırırlar.
 • Atına binince düşman, inince dost gibi davran.
 • Atına dostun gibi bak, düşmanın gibi bin.
 • Az çoğun aracısıdır.
 • Biçmesini bilmeyenin orağı kördür.
 • Başlanmış işi olmayanın bitmiş işi olmaz.
 • Bilmediğini söyleme, söylediğini inkar etme.
 • Bir kere tökezleyen şaşı, iki kere tökezleyen kördür.
 • Belayı arayıp takılma, sana takılmışsa korkma.
 • Beşiği yapılıp mezarı kazılmayan yoktur.
 • Bir kıvılcım bütün köyü yakar.
 • Birlik olan sürü için kurt korkulacak şey değildir.
 • Candan önce onur gelir.
 • Çoban kötü olursa koyunları kuzgun dahi götürür.
 • Çığı bir küçük serçe harekete geçirir.
 • Çağırana, seni öldürecek isede git.
 • Çerkeslerin en fakiri dahi konuk sahibidir.
 • Dil safradan acı, baldan tatlı, kılıçtan da keskindir.
 • Delinin beyi olmaktansa akıllının kölesi olmak daha iyidir.
 • Deli bile konuşuncaya kadar akıllı zannedilir.
 • Deriyi yüzsende gönüldekini alamazsın.
 • Düşünüp konuş, bakınıp otur.
 • Ecel insanın koynunda yatar.
 • Ecel ne acele eder, nede gecikir.
 • Eceli arama. O seni bulur.
 • Eski dostunla yaptığın gizli işi yeni dostuna güvenip söyleme.
 • Eski yolu ve eski dostu terketme.
 • Evinde kendini eğit, topluma öyle gir.
 • Evinin avlu kapısına kadar seni geçirmeyenin evine gitme.
 • Evsahibi misafirin hizmetkarıdır.
 • Eşek köpege ot vermiş köpek eşege et ikiside aç kalmiş.
 • Fakirin dünyası sonbahar gibidir.
 • Gönül yaşlanmaz.
 • Geçmişi olmayanın geleceği de yoktur.
 • Genç geleceği ümid ederek yaşlanır, yaşlı geçmişi hayal ederek ölür.
 • Gözün beğendiğini kalp de beğenir.
 • Günde bir kere babasının huyu oğlunda görülür.
 • Güzel söylersen güzel cevap alırsın.
 • Güzel, iyi olandır.
 • Güzeli güzelleştiren huyudur.
 • Hediye değil, sevgi değerlidir.
 • Hiç kimse dünyadan usanarak ölmez.
 • İp uzunsa, söz kısaysa makbuldür.
 • İlim ile sanatın fazlası olmaz.
 • İhtiyar kimse çocuk gibidir.
 • İyi at iyi arkadaş gibidir.
 • İyi gördüğünü söyler, kötü verdiğini.
 • İyi komşu kardeş sayılır.
 • İyi komşu uzaktaki akrabadan öncedir.
 • İyi yaşlı olmayan yerde iyi genç olmaz.
 • İyilik kötülüğü öldürür.
 • İyiyi bilmiyorsan değerli olanı seç.
 • Konuşana değil bilene bak.
 • Kuşu yükselten kanat, insanı yükselten akıldır.
 • Kitap ilmin anahtarıdır.
 • Kibirlenmek deli işidir.
 • Kadından utanmayanda yüz yoktur.
 • Kadının el mahareti aklını gösterir.
 • Kadının olduğu yerde kılıç çekilmez.
 • Kafa bomboşsa ayağa yazık olur.
 • Kalbinde iyilik olmayana iyilik gelmez.
 • Kalp kalbe karşıdır.
 • Kıskanç insan gizli düşmandır.
 • Kısmet gelecek olursa yün iplik getirir, gidecek olursa demir zincir dahi tutamaz.
 • Kıtlık akrabayı unutturur.
 • Komşuya değer vermeyen kendini değersiz kılar.
 • Kötü yoldaş kötü silah gibidir.
 • Kötülük yapıp iyilik bekleme.
 • Maharetle bilgi kardeştirler.
 • Mezartaşı kaybolur, şarkı kaybolmaz.
 • Misafir her şeyden önde gelir.
 • Öküze iltifat et, at ile kavga.
 • Sudaki sögüt, bedendeki kalp çürümez.
 • Saadet misafir yolcudur. Gelir, gider.
 • Sevgi ateş değildir. Yandığında söndüremezsin.
 • Sevgi kuvvetle alınamaz.
 • Söylenmeyen şey duyulmaz.
 • Su akacağı yolu kendi bulur.
 • Şansı olmayanı, deve üstünde bile köpek ısırır.
 • Utanması olanın nasibi de vardır.
 • Utanması olmayandan daha kıymetsiz yoktur.
 • Ümit atadan kalma mirastır.
 • Ümit uzun ömürlüdür.
 • Vakit altından daha değerlidir.
 • Verene ver, vurana sende vur.
 • Ver malını elllere vur dibini yerlere.
 • Yanında iyilik bulunmazsa kuru güzellik bir şey ifade etmez.
 • Yaşlımım sözü,gencin aklını yener.
 • Yaşlısı olanın kuralları vardır.
 • Yaşlısına saygısı olmayanın kendisinede saygısı yoktur.
 • Yaşlıya iltifat et gence güvence ver.
 • Yaz fukarânın cennetidir.
 • Yiyeceğini kötüleyen kişinin sofrasında yemek yeme.
 • Yoldaşın korkaksa ayı ile boğuşma.
 • Yüze karşı övgü arkadan yapılan yergi gibidir.
 • Zora düşen düşmanın da olsa yardım et.
 
  Bu siteyi 23875 ziyaretçi (46919 klik) ziyaret etti. Musaözü.tr.gg