MUSAÖZÜ KÖYÜ
  ANA SAYFA
 

M U S A Ö Z Ü    K Ö Y Ü
Köyümüz, Eskişehir ili merkez ilçeye bağlı olup, 39°41'31" kuzey enlemi ile 30°20'24" doğu boylamında yer almaktadır. Orijinal adını kurucularından alan ve "Bağhable" olarak anılan Musaözü Köyü'nde halen 35 hane bulunmakta olup, şehir merkezine 21 km. mesafededir. Köyün bir km. batısında sulama amaçlı inşa edilmiş gölet, aynı zamanda oraya Eskişehir'in mesire yeri olma özelliği de kazandımıştır. 50 hektarlık bir piknik alanına sahip D.S.İ. sulama göletinin çevresinde oluşturulan dinlenme alanı; karaçam, meşe, söğüt, ardıç türlerinden oluşan yeşil örtüsü ve sazan, yayın, kerevit gibi olta balıkçılığına izin veren doğal değerleri ile Eskişehir'in en önemli mesire yerlerinden biridir. Göletin köyün tamamen dağılmasını önlediği söylenebilir. Kuruluşu hakkında, köyü ilk oluşturanlardan sözlü ve yazılı sağlıklı bilgi kalmadığı iddia edilemezken, araştırmacı yazar, Sayın Bedri Habiçoğlu tarfından kaleme alınan "Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler ve İskanları" adlı eserde, birçok yerleşim merkezi hakkında bilgi verilmesinin yanısıra Musaözü hakkında da ilginç bilgiler bulunmaktadır. Bu köyümüzle ilgili adı geçen eserin 163. sayfasında yer alan açıklamaları olduğu gibi aşağıda aktarıyoruz. O günün belgelerine dayanması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğu kuşkusuz:
 
"Eskişehir kazalarına, 1863'te gönderilen Abazalar'ın Bağ kabilesinden Hoca Muhammed Efendi takımından 167 nüfus (37) aile Eskişehir Kazasının Çukurhisar mevkiinde iskan edildiler. Aynı gruptan olduğu anlaşılan 605 nüfus (123 aile) Karacaşehir Kazası'nın Musaözü mevkiinde yerleştirilmek üzere, burada onlar için 105 ev yaptırılmıştır. Musaözü'nde yaptırılmış olan evlerin her birinin 423 kuruşa mal olduğu, her evin inşasında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin fiyatlarını içine alan bilgiler verildiği için, bir evin maliyeti hakkında fikir edinebilmek mümkündür. Aynı yazıda inşaatta çalışan ustalara 12, amele olarak çalışan göçmenlere ise 7 kuruş yevmiye verildiği de kaydedilmiştir." 

Köyde, kuruluşundan bugüne yer alan sülaleler şunlardır: 

Bağba 'a / Tanaş 'a / Dargo 'a / Çku 'a / Havud 'a / Şako 'a / Koç 'a / Gamc 'a / Darmıc 'a / Geço 'a / Guşaz 'a / Baya 'a / Karmc 'a / Hoc 'a / Bağa 'a / Ajıy 'a / Çıya 'a

 
  Bu siteyi 23875 ziyaretçi (46923 klik) ziyaret etti. Musaözü.tr.gg